Back
Events

Stakeholder café - Slovakia

Obnoviteľná energia ako dôležitá súčasť klimaticky adaptívnych stavieb a energetickej hospodárnosti budov

Dopyt po riešeniach obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v mestách rastie. Tieto riešenia zvyčajne vytvárajú vyspelé technologické inovatívne MSP a spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom môže mať pozitívny vplyv na rozvoj v sektore obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom projektu XPRESS financovaného EÚ je uľahčiť verejné obstarávanie pokročilých technológií využívajúcich OZE a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v mestách a obciach EÚ.

  • Dátum a čas: 15. marec 2022 / 10:00 – 12:00 hod.
  • Webinár: online prostredníctvom aplikácie MS TEAMs
  • Organizátor podujatia: Slovenský živnostenský zväz
  • Téma: Obnoviteľná energia ako dôležitá súčasť klimaticky adaptívnych stavieb a energetickej hospodárnosti budov

V centre pozornosti hostí Stakeholder Café II, organizovaného v kontexte projektu XPRESS_ bude jedinečné riešenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v kombinácii s inovatívnymi klimaticky adaptívnymi zelenými strechami a stenami. Diskutovať budú renomovaní odborníci z oblasti energetickej hospodárnosti budov a zelených riešení.

Ako pripraviť projekt výstavby alebo obnovy budov a následné verejné obstarávanie tak, aby technológia klimaticky aktívnych striech dostala zelenú? Na čo sa majú pripraviť investori a realizátori stavby a ako zlepší toto riešenie klimatické podmienky v mestách a obciach? Možno v slovenských podmienkach efektívne verejne obstarávať takéto inovatívne riešenia?

Pre registráciu prosím vyplňte registračný formulár pre PRIHLÁSENIE


Link na pripojenie Vám bude zaslaný po registrácií, najneskôr 2 dni pred konaním podujatia. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme mailom na bellusova@szz.sk, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Agenda


10:00 – 10:10

Zahájenie webinára a predstavenie projektu XPRESS
Miriam Bellušová, Slovenský živnostenský zväz

10:10 – 10:20

Ako naplniť ciele programu Fit for 55 a aké požiadavky prináša vlastníkom, správcom a investorom revízia EU smernice o energetickej hospodárnosti budov?
Juraj Plesník, STERED® PR Krajné, s.r.o.

10:20 – 10:40

Adaptačné opatrenie na zmenu klímy ako primárny nositeľ úspor energií
• klimatické energeticky aktívne vegetačné strechy a steny (KEAVS)
• spojenie adaptačného opatrenia na zmenu klímy s úsporou energií
• význam využívania energetického potenciálu odparovanej vody pre zmiernenie
dopadov zmien klímy, vplyv na úsporu energií
• rozdiely medzi aktívnou a pasívnou zeleňou, vplyv na úspory energií v stavbe
• využívanie odpadu ako suroviny - nízka uhlíková stopa samotného výrobku

Ing. Dušan Mareček, realizátor striech MDM Slovakia, s.r.o.

10:40 – 11:00

Zariadenia na princípe OZE pre stavbu
• technické riešenia a zariadenia obnoviteľnej energie , vzájomná synergia projektového
spojenia - výroba energie, teplo, chlad, uskladňovanie energie, elektromobilita
• koncept BIOSOLAR STERED Viessmann - prednosti aplikácie v spojení zelená strecha,
výroba energie zo slnka, poznatky z inštalácií, porovnanie meraní

Ing. Daniel Hrčka, spoločnosť Viessmann, s.r.o.

11:00 - 11:20

Projektová príprava stavby v súlade s princípmi adaptácie na zmenu klímy a nízkouhlíkovú transformáciu a podpora z verejných zdrojov
• projekcia stavby, ktorá využíva energiu stavby, spojenie adaptačných opatrení
s energetickými úsporami
• praktická prezentácia z jednotlivých projektov
• princíp pozitívnych stimulov pre stavebníka (štátne a komunálne programy)
• predstavenie návrhu zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii -časť stavby

Ing. Arch. Martin Stoličný, projektová kancelária

11:20 - 11:50 DISKUSIA a špeciálny hosť JUDr. Juraj Tkáč, odborník na verejné obstarávanie
11:50 – 12:00 Zhrnutie a ukončenie programu

Zistite viac:

Zelené vegetačné strechy a fasády s aktívnym odparovaním vody chránia budovy pred nadmerným prehrievaním interiéru tým, že zabraňujú únikom tepla z interiéru, ochladzujú okolie budovy - zmierňujú tepelné prehrievanie priestoru, vytvárajú priaznivejšiu teplotu pre prevádzku ďalších energetických zariadení (fotovoltaika, tepelné čerpadlá, vetranie).

Inovatívna technológia STERED® použitá pri výrobe vegetačných striech a fasád je liekom na automobilový odpad, ako aj na problémy s rozširovaním a zadržiavaním vody v mestskej zástavbe. Osvedčila sa ako inovatívny a výnimočný produkt na opakované aplikácie zadržiavania a odparovania vody a je vhodná na vytváranie klimaticky energeticky aktívnych oblastí. Jeden m3 odparenej vody spotrebuje až 650 kWh energie z okolia, čo je technika, ktorá pomáha chladiť budovy. Recyklovaný materiál sa dá použiť nielen na zadržiavanie dažďovej vody, ale aj na sivú vodu. Táto technológia umožňuje, aby odpadový "textilný materiál" mal dlhšiu životnosť a nekončil na skládkach.

Schopnosť opakovane zadržiavať vodu a odolávať vodným parám je inovatívnym aspektom recyklovaného materiálu. Klimaticky energeticky aktívne plochy vytvorené použitím recyklovaného materiálu pôsobia ako aktívny pohlcovač energie, ktorý ochladzuje okolitý vzduch, zvyšuje vlhkosť a znižuje prestup tepla cez strechu a obklad, čím znižuje potrebu chladenia v budovách. Tento druh aktívnej vegetačnej strechy má výparnú kapacitu 2 - 8 litrov vody na m2 za deň, pričom jej chladiaci výkon môže dosiahnuť 1, 3 - 5,2 kW na m2 za deň, čím sa zabezpečí zníženie prestupu tepla cez strešný plášť.

Systémové riešenia s fotovoltaikou - technika a energetický manažment Viessmann umožňuje optimálne zladenie tepelného čerpadla, fotovoltického systému, batérií, vetracieho systému, ohrevu teplej vody, elektrických spotrebičov alebo nabíjania elektromobilov = VIESSMANN BIOSOLAR / strecha & fotovoltaika.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.