back
Search for RES tenders

Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Postal address: Podzamcze 45
Town: Chęciny
Postal code: 26-060
Country: Poland
Contact person: Łukasz Mańkowski
E-mail: lukasz.mankowski@rcnt.pl
Internet address(es):
Main address: http://rcnt.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html
Additional information can be obtained from the abovementioned addressTenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Main Activity
HEALTH
Title
Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla medycznego systemu informatycznego (MSI)
Reference number: DPI.272.12.36.2020

Object

Main CPV code
48180000 - Medical software package
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania dla Medycznego Systemu Informatycznego (MSI) dla Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, w tym serwer aplikacyjny typ 1 - 1 szt., serwer aplikacyjny typ 2 - 1 szt., zasilacz UPS - 1 szt., zestaw komputerowy wraz z monitorem - 10 kpl., drukarka etykiet 4 szt., czytnik kodów kreskowych 1D/2D - 10szt., drukarka laserowa 2 szt., serwerowy system operacyjny - 2szt., licencje dostępowe serwera - 10 szt., medyczny system informatyczny - część biała - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załącznikach 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był uprawniony do wprowadzania do obrotu wszelkiego oprogramowania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby całość oferowanego i dostarczanego sprzętu oraz oprogramowania pochodziła z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga, aby ofertowana infrastruktura sprzętowa była fabrycznie nowa, kompletna, wyprodukowana po 1 stycznia 2020 roku, posiadała wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz nie wymagała żadnych dodatkowych nakładów i była gotowe do pracy.
Wykonawca zapewni świadczenie gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia przez okres nie krótszy niż wskazany w poszczególnych pozycjach w Załączniku nr 1 do SIWZ (SOPZ) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, z uwzględnieniem opisanych w danym załączniku oraz w niniejszym dokumencie wymagań dotyczących warunków tej gwarancji. Okres rękojmi obejmuje czasokres udzielonej przez wykonawcę gwarancji.
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu lub oprogramowania na nowy, wolny od wad w przypadku, gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną.
Nośniki danych i dyski uszkodzone i wymieniane w ramach obsługi gwarancyjnej pozostają własnością Zamawiającego i nie będą zwracane.
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
180

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2021-02-08
Local time: 10:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.