back
Search for RES tenders

Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gmina Białaczów
Postal address: ul. Piotrkowska 12
Town: Białaczów
Postal code: 26-307
Country: Poland
Contact person: Barbara Goworek
E-mail: ugbialaczow@wp.pl
Telephone: +48 447581414
Internet address(es):
Main address: www.bialaczow.biuletyn.net
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bialaczow.biuletyn.net
Additional information can be obtained from the abovementioned addressTenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów
Reference number: ZP.271.19.2020

Object

Main CPV code
09331200 - Solar photovoltaic modules
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacji projektu p.n.: „Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów” w formule,,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym.
2. Projekt obejmuje wymianę urządzeń grzewczych na niskoemisyjne źródła ciepła w 82 budynkach
Mieszkalnych na terenie gminy Białaczów.
3. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do sporządzenia dokumentacji projektowej dla dostawy wraz z montażem kotłów na pellet, gazowych kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych na potrzeby zasilania pomp ciepła w oparciu o P.F.U., uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej (w tym: zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane oraz innych wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zgłoszeń), przeprowadzenia na miejscu montażów instalacji w oparciu opracowaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem użytkowników.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes
Description of the procurement
„Dostawa i montaż kotłów na pellet na terenie Gminy Białaczów”, obejmująca w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji projektowych,
b) wymianę 35 sztuk domowych systemów grzewczych polegającą na demontażu aktualnego źródła grzewczego i montażu niskoemisyjnego źródła grzewczego – kotły na pellet
c) integrację nowego kotła na pellet z istniejącą instalacją hydrauliczną
d) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na pellet wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
5. Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę dla wszystkich trzech części zamówienia opisany jest w P.F.U., który stanowi (załącznik nr 1 do SIWZ) integralną część siwz

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2021-02-05
Local time: 11:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.