back
Search for RES tenders

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Municipiul Satu Mare
Postal address: Str. 25 Octombrie nr. 1
Town: Satu Mare
Postal code: 440026
Country: Romania
Contact person: Andrea Szilagyi
E-mail: achizitii@primariasm.ro
Telephone: +40 261807517
Internet address(es):
Main address: http://www.satu-mare.ro
Buyer address: www.e-licitatie.ro
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
Reference number: 4038806/2020/F01/AFM/69

Object

Main CPV code
31158100 - Battery chargers
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
În data de 20.12.2019 s-a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă nr. 69/20.12.2019, între Administraţia Fondului pentru Mediu şi Municipiul Satu Mare, ce are ca obiect stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Pentru atingerea obiectivelor cuprinse în proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică” în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, este necesară realizarea investiţiei precizate mai sus prin achiziţionarea a 5 bucăţi staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. În prezent, infrastructura pentru reîncărcarea automobilelor electrice este deficitară la nivelul municipiului Satu Mare deoarece nu există staţii de încărcare realizate prin investiţii publice. Există staţii de reîncărcare la două investiţii private. Modernizarea transportului va duce implicit la creşterea nivelului de confort al locuitorilor şi la reducerea consumului de carburanţi poluatori. Nerealizarea obiectivelor va bloca dezvoltarea investiţiilor private, achiziţia de autovehicule electrice, ceea ce va duce la creşterea achiziţiei vehiculelor pe carburanţi clasici şi va contribui la creşterea nivelului de noxe emise şi implicit la creşterea gradului de poluare al oraşului. Până în prezent a fost realizat studiul de fezabilitate a acestui obiectiv, urmând să trecem într-o nouă fază, anume: Furnizarea produselor, elaborarea proiectului tehnic, execuția lucrărilor pregătitoare, montajul şi punerea în funcţiune a staţiilor.
Conf. prev. art. 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a saptea zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
În data de 20.12.2019 s-a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă nr. 69/20.12.2019, între Administraţia Fondului pentru Mediu şi Municipiul Satu Mare, ce are ca obiect stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Pentru atingerea obiectivelor cuprinse în proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică” în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, este necesară realizarea investiţiei precizate mai sus prin achiziţionarea a 5 bucăţi staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. În prezent, infrastructura pentru reîncărcarea automobilelor electrice este deficitară la nivelul municipiului Satu Mare deoarece nu există staţii de încărcare realizate prin investiţii publice. Există staţii de reîncărcare la două investiţii private. Modernizarea transportului va duce implicit la creşterea nivelului de confort al locuitorilor şi la reducerea consumului de carburanţi poluatori. Nerealizarea obiectivelor va bloca dezvoltarea investiţiilor private, achiziţia de autovehicule electrice, ceea ce va duce la creşterea achiziţiei vehiculelor pe carburanţi clasici şi va contribui la creşterea nivelului de noxe emise şi implicit la creşterea gradului de poluare al oraşului. Până în prezent a fost realizat Studiul de Fezabilitate a acestui obiectiv, urmând să trecem într-o nouă fază, anume: Furnizarea produselor, elaborarea Proiectului Tehnic, execuția lucrărilor pregătitoare, montajul şi punerea în funcţiune a staţiilor.
Valoarea totală estimată fără TVA a produselor, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, este de 1 330 087,83 ‬RON fără TVA, din care:
— valoarea produselor este de 927 500,00 RON(fără TVA),
— valoarea lucrărilor este de 341 806,45 RON fără TVA, inclusiv organizarea de șantier;
— valoarea aferentă proiectului tehnic este de 48 118,59 RON fără TVA;
— valoarea aferentă asistenţei tehnice este de 12 662,79 RON fără TVA.
Valoarea aferentă cheltuielilor de diverse şi neprevăzute de 63 313,93 RON fără TVA, nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii de atribuire aplicabile.
Valoarea 63.313,93 RON fără TVA, corespunzătoare procentului de 5 % cheltuieli diverse şi neprevăzute, dat de către proiectant în devizul general, aferent capitolelor 1.2; 1.3; 1.4; cap. 2; cap. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 şi 4.6 va fi decontată, doar dacă apar cheltuileli de lucrări, care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului şi care provin din clauze de variaţie, şi care nu prezintă modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.