back
Search for RES tenders

Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Teplárny Brno, a.s.
Postal address: Okružní 828/25
Town: Brno
Postal code: 63800
Country: Czech Republic
Contact person: MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
E-mail: vz@mt-legal.com
Telephone: +420 542210351
Internet address(es):
Main address: https://www.teplarny.cz
Buyer address: https://nen.nipez.cz/profil/teplarny
Title
Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna

Object

Main CPV code
45251140 - Thermal power plant construction work
Type of Contract
WORKS
Short description
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací zahrnujících dodávku technologie - tepelného zařízení s parním kotlem na spalování štěpky s maximálním příkonem v palivu 50 MW na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů.
Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno jednak v odst. 3.3 zadávací dokumentace a zároveň v přílohách této zadávací dokumentace.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.