back
Search for RES tenders

Modernizacja stacji 110/SN kV Iłówiec, Bojanowo i Sieraków w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Enea Operator Sp. z o.o.
Postal address: ul. Strzeszyńska 58
Town: Poznań
Postal code: 60-479
Country: Poland
Contact person: Łukasz Kwiatkowski
E-mail: lukasz.kwiatkowski@operator.enea.pl
Telephone: +48 618843942
Internet address(es):
Main address: http://www.operator.enea.pl/
Buyer address: http://zamowienia.enea.pl
Title
Modernizacja stacji 110/SN kV Iłówiec, Bojanowo i Sieraków w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego
Reference number: RPUZ/P/0794/2020/OD/ZIR/RI

Object

Main CPV code
45000000 - Construction work
Type of Contract
WORKS
Short description
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa trzech stacji elektroenergetycznej WN/SN Iłówiec, Bojanowo i Sieraków w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego, w trybie „zaprojektuj i wybuduj".
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes
Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Iłówiec. Zamówienie realizowane jest w systemie „pod klucz” tj. projekt, dostawa, montaż, uruchomienie. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia itp.
____________
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Modernizacja istniejącego budynku stacji,
2. Budowa nowych mostów szynowych łączących transformatory WN/SN z rozdzielnicą SN.
3. Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy SN-15 kV,
4. Przebudowa Zespołów Uziemiających ZU-1 i ZU-2 wraz z przebudową szczelnego stanowiska dla ZU-1.
5. Budowa zewnętrznych stanowisk baterii kondensatorów równoległych
6. Zabudowa nowego systemu telemechaniki,
7. Zabudowa nowego węzła łączności,
8. Zabudowa systemu SOT,
9. Modernizacja ogrodzenia,
10. Odtworzenie wprowadzeń linii SN do nowej rozdzielni
11. Modernizacja instalacji odprowadzenia wód opadowych
12. Obliczenie i uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o.o. nastaw zabezpieczeń - wszystkich urządzeń w modernizowanej rozdzielni 15 kV. Do obowiązku Wykonawcy należy ich wprowadzenie i uruchomienie na obiekcie.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.