back
Search for RES tenders

DOSTAWA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ICH ŁADOWANIA DLA MIASTA ZAKOPANE

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gmina Miasto Zakopane
Postal address: ul. Kościuszki 13
Town: Zakopane
Postal code: 34-500
Country: Poland
Contact person: Ewa Stasik Biuro Zamówien Publicznych
E-mail: przetargi@zakopane.eu
Telephone: +48 182020448
Internet address(es):
Main address: www.zakopane.pl
Buyer address: www.zakopane.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned addressTenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
DOSTAWA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ICH ŁADOWANIA DLA MIASTA ZAKOPANE
Reference number: BZP.271.72.2021

Object

Main CPV code
34144910 - Electric buses
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup taboru zeroemisyjnego do obsługi linii komunikacji miejskiej – 3 szt. autobusów elektrycznych wraz z rozbudowaną infrastrukturą do ich ładowania.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup taboru zeroemisyjnego do obsługi linii komunikacji miejskiej – 3 szt. autobusów elektrycznych wraz z rozbudowaną infrastrukturą do ich ładowania.
1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją na terenie miasta Zakopane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
a) 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych o długości 11,80 do 12,20 m., zasilanych energią elektryczną, identycznych, tej samej marki, rok produkcji 2022 r., wyprodukowanych seryjnie tj. muszą znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży Wykonawcy, skompletowanych zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, przystosowanych do przewozu osób z ograniczoną sprawnością ruchową wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją,
b) punktów ładowania w postaci: 2 sztuk stacjonarnych elektrycznych ładowarek dwustanowiskowych typu Plug-In o mocy nie mniejszej niż 80 kW (2x40kW), wyposażonych w dwa wyjścia do ładowania autobusów umożliwiające w zależności od potrzeb ładowanie dwóch autobusów jednocześnie mocą nie mniejszą niż 40 kW, bądź jednego autobusu mocą nie mniejszą niż 80 kW.
c) punktów ładowania w postaci: 2 sztuk ładowarek pantografowych o mocy nie mniejszej niż 200 kW), typu zintegrowanego tzn. że ładowarki posiadają daszek współpracujący z pantografem podnoszonym z autobusu. Ładowarki wyposażone w awaryjne źródło ładowania autobusów, dostosowane do pracy ciągłej.
d) 1 sztuki ładowarki mobilnej typu Plug – In o mocy nie mniejszej niż 40 kW, dostosowana do pracy ciągłej.
2. Wykonawca zainstaluje ładowarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przyłączy je do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomi (w tym przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarek z Autobusami),
3. W ramach dostawy punktów ładowania Wykonawca:
a) wykona wszelkie prace projektowe, budowlano – montażowe i instalacyjne zgodnie ze specyfikacją techniczną wraz z załącznikami (m.in. dokumentacja projektowa i warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oraz wymaganiami Zamawiającego) we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach,
b) uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, opinie lub zgody wymagane przepisami prawa w tym m.in. na wykonanie punktów ładowania, ich przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomienie,
c) będzie uczestniczyć w imieniu Zamawiającego we wszelkich odbiorach przeprowadzonych przez operatora sieci dystrybucyjnej koniecznych do przyłączenia punktów ładowania do sieci dystrybucyjnej oraz ich uruchomienia,
d) uruchomi punkty ładowania i przeprowadzi pełną integrację systemów komunikacji ładowarek wchodzących w skład punktów ładowania z Autobusami i ładowarkami, zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie,
e) dostarczy i uruchomi kompletny system określony w specyfikacji warunków zamówienia, obejmujący punkty ładowania, ładowarki i Autobusy stanowiące przedmiot niniejszej Umowy,
f) dostarczy dodatkowe wyposażenie, oprogramowanie i dokumentację wyszczególnione Umowy i SWZ.
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
365

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2022-02-04
Local time: 11:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.