back
Search for RES tenders

Dostawa autobusu elektrycznego przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz budowa stacji ładowania o mocy 40 kW

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gmina Przedecz
Postal address: Plac Wolności 1
Town: Przedecz
Postal code: 62-635
Country: Poland
Contact person: Magdalena Bawej, Krzysztof Szewczyk, Wojciech Dalak
E-mail: inwestycje@przedecz.com.pl
Telephone: +48 632738467
Internet address(es):
Main address: http://przedecz.com.pl
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
Dostawa autobusu elektrycznego przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz budowa stacji ładowania o mocy 40 kW
Reference number: RGWI.271.1.5.2021

Object

Main CPV code
34144910 - Electric buses
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa autobusu elektrycznego przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz budowa stacji ładowania o mocy 40 kW.
Stacja Ładowania - ładowanie akumulatorów magazynu energii musi być realizowane przewodowo, zewnętrzną stacjonarną ładowarką typu „plug-in”, o mocy minimum 40kW i nie więcej niż 41 kW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w pkt 3 SWZ.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu elektrycznego przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz budowa stacji ładowania o mocy 40 kW.
3.1.1. Wymiary autobusu:
a) długość od 10,90 metrów do 12,50 metrów. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autobusu o długości mniejszej niż 10,90 metrów.
b) maksymalna wysokość całkowita max. do 3,50 metra – jest to maksymalna wysokość całkowita z urządzeniem klimatyzacyjnym miejsca kierowcy i bateriami oraz pozostałymi akcesoriami,
c) dopuszczalna szerokość całkowita max. do 2,55 metra, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
3.1.2. Liczba miejsc do przewozu pasażerów:
a) minimum 41 miejsc siedzących dla pasażerów (dopuszcza się zaoferowanie czterech pełnowymiarowych nieskładanych – łatwo demontowanych foteli w miejscu zatoki dla wózka inwalidzkiego), siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autobusu z liczbą miejsc siedzących mniejszą niż 41
b) minimum 10 miejsc stojących - zaleca się Wykonawcy zaoferowanie autobusu z możliwie największą liczbą miejsc do przewozu pasażerów o możliwie największej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących.
c) autobus musi spełniać wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie autobusu szkolnego.
d) wymagane jest, aby wszystkie fotele pasażerskie były usytuowane przodem do kierunku jazdy.
3.2. Napęd elektryczny:
a) z funkcją ograniczenia prędkości maksymalnej do 80 km/h,
b) silnik lub silniki o mocy zapewniającej prędkości i przyspieszenia charakterystyczne dla tras publicznego transportu zbiorowego, moc silnika lub silników musi zapewnić Zamawiającemu realizację przejazdów na trasach, na których autobus będzie użytkowany. Zamawiający wymaga zastosowania silnika (lub silników o łącznej mocy) nie mniejszej niż 120 kW,
c) z funkcją odzysku energii elektrycznej podczas hamowania autobusu dla potrzeb ładowania magazynu energii.
d) wymagany przebieg na jednym ładowaniu minimum 220 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 3 do SWZ zwany dalej również jako OPZ.
3.3. Stacja ładowania
Stacja Ładowania - ładowanie akumulatorów magazynu energii musi być realizowane przewodowo, zewnętrzną stacjonarną ładowarką typu „plug-in”, o mocy minimum 40kW i nie więcej niż 41 kW.
1. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z p.zm.) b
2. Dowóz przedmiotu zamówienia gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.
3.4. Gwarancja i warunki serwisu:
a) Gwarancje:
- Całopojazdowa: minimum 60 miesięcy
- Magazyn/y energii elektrycznej: minimum 60 miesięcy
- Na zewnętrzną powłokę lakierniczą: minimum 84 miesiące
- Na perforację nadwozia: minimum 96 miesięcy
Gwarancja na Stację Ładowania: minimum 60 miesięcy
W okresie gwarancji Dostawca jest zobowiązany do wykonywania na swój koszt wszystkich czynności obsługowych, diagnostycznych, regulacyjnych i konserwacyjnych (ochrony przed korozją) przewidywanych w instrukcji (harmonogramie) obsługi pojazdu, w tym również dostarczenia wszystkich niezbędnych do wykonania tych czynności materiałów eksploatacyjnych (w tym: płynów, olejów, filtrów, materiałów konserwacyjnych i lakierniczych itp.), jak również do przeprowadzania czynności kontrolnych, obsługowych i legalizacyjnych systemów detekcji i gaszenia pożaru.
b) Serwis:
Wymagany czas reakcji serwisowej: czas reakcji serwisu (rozumianej jako fizyczne stawienie się serwisanta i podjęcie czynności zmierzających do naprawy autobusu) maks. w ciągu 24 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii. Pozostałe postanowienia zawarte są w pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.