back
Search for RES tenders

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”.

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Postal address: ul. Wyspiańskiego 13
Town: Nowy Sącz
Postal code: 33-300
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Maczuga
E-mail: mmaczuga@inkubator.nowysacz.pl
Telephone: +48 184423569
Internet address(es):
Main address: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html
Buyer address: https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
Title
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”.
Reference number: ZP.271.14.2020.1022

Object

Main CPV code
39162110 - Teaching supplies
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes
Description of the procurement
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1-1.10 do SIWZ dostępny na https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.