back
Search for RES tenders

Dostawa samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z oklejeniem oraz z ubezpieczeniem samochodów dla Urzędu Dozoru Technicznego – ZP-DA-97/20

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Urząd Dozoru Technicznego
Postal address: ul. Szczęśliwicka 34
Town: Warszawa
Postal code: 02-353
Country: Poland
Contact person: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Telephone: +48 225722325
Internet address(es):
Main address: www.udt.gov.pl
Buyer address: www.udt.gov.pl
Title
Dostawa samochodów osobowych z napędem elektrycznym, z oklejeniem oraz z ubezpieczeniem samochodów dla Urzędu Dozoru Technicznego – ZP-DA-97/20
Reference number: ZP-DA-97/20

Object

Main CPV code
34144900 - Electric vehicles
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
1. Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę 9 sztuk samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, z oklejeniem oraz ubezpieczeniem samochodów z tytułu OC, AC, NNW i Assistance na okres 12 miesięcy. Samochody muszą spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110, 284, 568, 695, 1087.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego samochodu. Zamawiający dopuszcza oferowanie samochodów o parametrach lepszych niż żądane.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. Przedmiot zamówienia został opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy:
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę 9 sztuk samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, z oklejeniem oraz ubezpieczeniem samochodów z tytułu OC, AC, NNW i Assistance na okres 12 miesięcy. Samochody muszą spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110, 284, 568, 695, 1087.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego samochodu. Zamawiający dopuszcza oferowanie samochodów o parametrach lepszych niż żądane.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie marki i modelu samochodu oraz grupy i klasy, a także podać parametry techniczne oferowanych samochodów w zakresie co najmniej równym z zestawieniem parametrów wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia. Z zestawienia musi jednoznacznie wynikać jakie samochody Wykonawca oferuje, czy są to samochody dokładnie spełniające wymagania zamówienia, czy o lepszych parametrach.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.