back
Search for RES tenders

Budowa instalacji solarnych na trenie gminy Wola Mysłowska

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Gmina Wola Mysłowska
Postal address: Wola Mysłowska 57
Town: Wola Mysłowska
Postal code: 21-426
Country: Poland
Contact person: Wioleta Mika
E-mail: w.mika@wolamyslowska.com.pl
Telephone: +48 7542522
Internet address(es):
Main address: www.wolamyslowska.bip.lubelskie.pl
Main Activity
GENERAL PUBLIC SERVICES
Title
Budowa instalacji solarnych na trenie gminy Wola Mysłowska
Reference number: GOŚ.271.44.2020

Object

Main CPV code
09332000 - Solar installation
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę instalacji solarnych na terenie gminy Wola Mysłowska na działkach osób fizycznych. Urządzenia montowane będą na dachach budynków mieszkalnych elewacji oraz na gruncie.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę instalacji solarnych na terenie Gminy Wola Mysłowska na działkach osób fizycznych. Urządzenia montowane będą na dachach budynków mieszkalnych elewacji oraz na gruncie.
Instalacje solarne dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych zamontowane zostaną w gospodarstwach domowych w ilości 55 sztuk
1. instalacje solarne 2-panelowe – 42 sztuki – planowane miejsce montażu, w zależności od uwarunkowań technicznych:
• dach budynku mieszkalnego – 34 sztuk
• grunt- 5 sztuk
• elewacja – 3 sztuki
2. instalacje solarne 3-panelowe – 13 sztuk –– planowane miejsce montażu, w zależności od uwarunkowań technicznych:
• dach budynku mieszkalnego – 9 sztuk
• grunt- 3 sztuk
• elewacja – 1 sztuki
Uwaga! Miejsce montażu poszczególnych instalacji może ulec zmianie.
Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Budowa instalacji solarnych na terenie gm. Wola Mysłowska obejmuje:
• kompleksowe zaprojektowanie – indywidualny projekt dla każdego obiektu wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami w oparciu o dokumentację dołączoną do niniejszego SIWZ,
• dostawę i montaż instalacji solarnych wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami do prawidłowego działania instalacji.
• wszelkie roboty budowlane – instalacyjne związane z instalacją nowych urządzeń
• montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
• posadowienie podgrzewacza c.w.u.,
• podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejących instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. jeżeli budynek jest w nią wyposażony,
• podłączenie górnej wężownicy do istniejącego kotła c.o., ewentualny montaż grzałki elektrycznej
• wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.
• montaż armatury, zespołu pompowego naczynia przeponowego i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
• instalacja układu sterującego
• wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji
• napełnienie instalacji
• uruchomienie instalacji
• przeszkolenie Użytkowników
• sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom
• uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,
• wykonanie przewodów instalacji c.o., wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji c.w.u. poza pomieszczeniem montażu podgrzewacza, lecz niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym.
• uwzględnienie monitoringu instalacji (odczytów zdalnych) – które muszą być wyświetlane na stronie www Gminy w zakresie takich parametrów jak: uzysk instalacji oraz ograniczenie emisji CO2,

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.