back
Search for RES tenders

Hőtermelő berendezések üzemeltetése

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Semmelweis Egyetem
Postal address: Üllői út 26.
Town: Budapest
Postal code: 1085
Country: Hungary
Contact person: Oláh Márta
E-mail: olah.marta@semmelweis-univ.hu
Telephone: +36 208259926
Internet address(es):
Main address: http://semmelweis.hu/
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000555292020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned addressTenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000555292020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Main Activity
EDUCATION
Title
Hőtermelő berendezések üzemeltetése
Reference number: EKR000555292020

Object

Main CPV code
50531100 - Repair and maintenance services of boilers
Type of Contract
SERVICES
Short description
A Semmelweis Egyetem hőenergia igénye biztosításához szükséges üzemeltetési feladatok ellátása, karbantartási, hibaelhárítási tevékenységek elvégzése, a feltárt és az üzem során felmerülő szükséges javítások és felújítások végrehajtása, a 2003. évi XLII. a földgázellátásról szóló törvény és az 1/2020. (I. 13.) Korm.rendeletben előírt üzemeltetői feladatok ellátása, az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok primer hőtermelő rendszereinek (kazánok, hőközpontok) folyamatos és az elvárható használhatóságot kielégítő biztonságos üzemének fenntartása, továbbá a fogyasztói gázvezeték hálózatok biztonságos üzemeltetése érdekében szolgáltatót kíván kiválasztani. A szolgáltató feladata továbbá a távfelügyeleti rendszerek működtetése és energiakontroll/energiamenedzsment rendszer biztosítása, működtetése, az energiafelhasználások folyamatos nyilvántartása.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely mindösszesen nettó 2 874 686 609 Ft), de legfeljebb 54 hó időtartamra jön létre. A teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
A Semmelweis Egyetem hőenergia igénye biztosításához szükséges üzemeltetési feladatok ellátása, karbantartási, hibaelhárítási tevékenységek elvégzése, a feltárt és az üzem során felmerülő szükséges javítások és felújítások végrehajtása, a 2003. évi XLII. a földgázellátásról szóló törvény és az 1/2020. (I. 13.) Korm.rendeletben előírt üzemeltetői feladatok ellátása, az Egyetem vagyonkezelésében lévő ingatlanok primer hőtermelő rendszereinek (kazánok, hőközpontok) folyamatos és az elvárható használhatóságot kielégítő biztonságos üzemének fenntartása, továbbá a fogyasztói gázvezeték hálózatok biztonságos üzemeltetése érdekében szolgáltatót kíván kiválasztani. Az üzemeltetésre és karbantartásra átadott kazánok darabszáma összesen 109 db, a teljesítményük összesen 45419/kW. Az éves előállítandó hőenergia mennyisége, 2019. évi bázison: 240 000 GJ/év ± 20 000 GJ/hó, melynek előállítása az üzemeltetés keretében nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által biztosított földgázból. A szolgáltatónak mérnökszolgálati tevékenységet szükséges biztosítania, 24 órás ügyeletet kell fenntartania, továbbá feladata a távfelügyeleti rendszerek működtetése, energiakontroll/energiamenedzsment rendszer biztosítása, működtetése, az energiafelhasználások folyamatos nyilvántartása.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely mindösszesen nettó 2 874 686 609 Ft), de legfeljebb 54 hó időtartamra jön létre. A teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés módszere: az ár esetében a fordított arányosítás, a minőségi részszempontok esetében az egyenes arányosítás.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Felújítás és hibajavítás esetén, amennyiben a cserélendő berendezés vagy alkatrész beszerzési ára az adott évben meghaladja a műszaki leírásban meghatározott javítási költségkeretet, a költségkeret feletti anyagköltség ellenértékének a kifizetése – melyet Vállalkozó az Ajánlatkérővel előre leegyeztetett – külön számla ellenében történik. Ezen számla a havi esedékes számlával együtt, azzal azonos feltételekkel nyújtandó be.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
54

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2021-02-04
Local time: 10:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
HU
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.