back
Search for RES tenders

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej w podziale na 5 części

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Postal address: ul. Matejki 57
Town: Poznań
Postal code: 60-770
Country: Poland
Contact person: Zuzanna Piotrowicz
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Telephone: +48 614158800
Internet address(es):
Main address: www.zkzl.poznan.pl
Buyer address: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Main Activity
HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES
Title
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej w podziale na 5 części
Reference number: ZP.200.6/2020

Object

Main CPV code
50710000 - Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
Type of Contract
SERVICES
Short description
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes
Description of the procurement
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie elektrycznej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali znajdujących się w tych budynkach, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Spółka z o.o. oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
2. Zakres prac obejmuje:
1. szczegółowy zakres konserwacji będących przedmiotem zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umownych;
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych prac, w miarę potrzeb, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w trakcie trwania umowy, w przypadku przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. nowych nieruchomości w zarządzanie lub przekazania dotychczasowych nieruchomości innemu zarządcy; w przypadku konieczności zawarcia umów z podmiotami trzecimi w wyniku nie wywiązania się Wykonawcy z przedmiotu zamówienia;
3. wykaz nieruchomości – aktualny na dzień ogłoszenia postępowania – w podziale na części zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.