back
Search for RES tenders

RETEHNOLOGIZARE CHE BRĂDIŞOR

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: SPEEH HIDROELECTRICA SA
Postal address: Strada: Mihalache Ion, nr. 15-17
Town: Bucuresti
Postal code: 011171
Country: Romania
Contact person: Bogatoniu Sorin
E-mail: notificari.seap@hidroelectrica.ro
Telephone: +40 213032529
Internet address(es):
Main address: www.hidroelectrica.ro
Buyer address: www.e-licitatie.ro
Title
RETEHNOLOGIZARE CHE BRĂDIŞOR
Reference number: 113267213/2021/129400

Object

Main CPV code
45251120 - Hydro-electric plant construction work
Type of Contract
WORKS
Short description
RETEHNOLOGIZARE CHE BRĂDIŞOR implica in principal: Fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune turbină hidraulică;
Se VIZEAZA aducerea CHE Brădişor la parametrii nominali proiectaţi, cu reducerea restricţiilor de putere existente, dar şi de implementare a unor soluţii tehnologice moderne de creştere a siguranţei în exploatare şi de eficientizare a producţiei de energie electrică şi furnizarea de servicii tehnologice de sistem, prin:
• Creşterea randamentului hidroagregatelor;
• Creşterea gradului de siguranţă în funcţionare, a fiabilităţii şi disponibilităţii hidroagregatelor, precum şi calificarea acestora pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem (reglaj secundar putere – frecvenţă, reglaj de tensiune);
• Obţinerea unui nou ciclu de viaţă si de exploatare pentru uvrajele, instalaţiile şi echipamentele aferente CHE Brădişor;
• Realizarea unui sistem modern de comandă, control automat şi achiziţii date (SCADA), un sistem de conducere performant, prin intermediul căruia se va monitoriza productia de energie electrică şi/ sau furnizarea de servicii tehnologice de system ceea ce va contribuii implicit la funcţionarea în siguranţă a SEN;
• Impactul redus asupra mediului.
In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde (CONSOLIDAT) in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: • primul termen–limita, este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari formulate pana in a 25-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; • cel de-al doilea termen–limita, este cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari formulate incepand cu cea de-a 26 zi inainte de data limita de depunere candidaturilor si pana la a 15-a zi inainte de data limita de depunere ofertelor. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta. NOTA: In conformitate cu dispozitiile art.29, alin.(3) din HG Nr.394 /2016 - se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termene limita mai sus enuntate. NOTA: Informatii detaliate in ANEXA NR. 1 la FISA DE DATE „RETEHNOLOGIZARE C.H.E. BRADISOR” - INSTRUCTIUNI CATRE CANDIDATI, SECTIUNEA I.3)-COMUNICARE, parte integranta a documentatiei de atribuire.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.