back
Search for RES tenders

Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji - Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków ul. Jasielska w Poznaniu

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Veolia Energia Poznań
Postal address: ul. Energetyczna 3
Town: Poznań
Postal code: 61-016
Country: Poland
Contact person: Hanna Kurek
E-mail: hanna.kurek@veolia.com
Telephone: +48 601436980
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.veolia.pl
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.veolia.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned addressTenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.veolia.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Title
Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji - Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków ul. Jasielska w Poznaniu
Reference number: 2021/0109/P/P

Object

Main CPV code
45232140 - District-heating mains construction work
Type of Contract
WORKS
Short description
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji - Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków ul. Jasielska w Poznaniu”.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Wykorzystanie Wysokosprawnej Kogeneracji - Budowa sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków ul. Jasielska w Poznaniu”. Realizacja zadania polega na budowie sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków ul. Jasielska w Poznaniu. W zakres realizacji zadania wchodzą:
a) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy cieci cieplnej i przyłączy w technologii preizolowanej z instalacją alarmową rezystancyjną o średnicach 2xDN 40-200 i długości ok. 386 m zgodnie z dokumentacją projektową,
b) Likwidacja komór ciepłowniczych,
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:
2.1. dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano - wykonawczego,
2.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące część III SWZ.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zostały określone w części II SWZ.
4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm) osób wykonujących bezpośrednie czynności przy realizacji robót w zakresie:
4.1. montażu sieci ciepłowniczej i jej elementów
4.2. wykonywania połączeń spawanych sieci ciepłowniczej i jej elementów,
4.3. montażu kompletnych złączy mufowych na sieci preizolowanej,
4.4. montażu instalacji i urządzeń sanitarnych.

Procedure

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 2022-02-11
Local time: 12:00
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
PL

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.