back
Search for RES tenders

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach proj „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji
Postal address: ul. Szpitalna 1
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-219
Country: Poland
Contact person: Ela Kwaśnicka
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Telephone: +48 324130125
Internet address(es):
Main address: www.szpital.sosnowiec.pl
Title
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach proj „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych
Reference number: ZP-2200-39/21

Object

Main CPV code
48000000 - Software package and information systems
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje oprogramowanie, które będzie składało się z modułu HIS, systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Administracja Portalem Pacjenta, które umożliwią wdrożenie e-usług skierowanych bezpośrednio do pacjentów:
Przedmiot zamówienia obejmuje poszczególne licencje, wdrożenie, konfigurację i migrację dotychczasowych danych oraz integrację. W ramach zamówienia jest także zakup i wdrożenie sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania e-usług (m.in. serwery, macierze, biblioteki taśmowe, stanowiska komputerowe) z niezbędnym oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń dla personelu szpitala z obsługi wdrażanego systemu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał 1.1 do SWZ.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.