back
Search for RES tenders

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20
Postal address: ul. Legionów 20
Town: Rzeszów
Postal code: 35-959
Country: Poland
Contact person: Bogdan Mleczko
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 178534071
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Title
CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Reference number: O.RZ.D-3.2413.10.2020

Object

Main CPV code
90620000 - Snow-clearing services
Type of Contract
SERVICES
Short description
Przedmiotem zamówienia jest:
„CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W RZESZOWIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ NR 1 REJON W RZESZOWIE OUA DĘBICA, CZĘŚĆ NR 2 REJON W KROŚNIE”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2020 ÷ 2026 całorocznego utrzymania na odc. autostrady A4 od km 502+626 do km 552+229 o łącznej dł. 49,603 km administrowanym przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie Obwód Utrzymania Autostrady Dębica oraz na drogach zarządzanych przez Rejon w Krośnie tj. na odc. DK Nr 19 Kuźnica – Barwinek od km 200+952 do km 285+633 o dł. 84,681km, na odc. DK Nr 28, 28c Zator – Medyka od km 191+649 do km 259+833 o dł. 56,302km, na odc. Nr 73, 73a, 73b Wiśniówka – Jasło od km 133+518 do km 168+420 o dł. 35,941km, o łącznej dł. 176,924km.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia pozostałą część zawarto w Sekcji III.1.1). 1.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes
Description of the procurement
Przedmiotem zamówienia jest:
„CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE WRAZ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ NR 2 REJON W KROŚNIE”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2020 ÷ 2026 całorocznego utrzymania na odcinku autostrady A4 od km 502+626 do km 552+229 o łącznej długości 49,603 km administrowanym przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie Obwód Utrzymania Autostrady Dębica oraz na drogach zarządzanych przez Rejon w Krośnie tj. na odcinku DK Nr 19 Kuźnica – Barwinek od km 200+952 do km 285+633 o długości 84,681km, na odcinku DK Nr 28, 28c Zator – Medyka od km 191+649 do km 259+833 o długości 56,302km, na odcinku Nr 73, 73a, 73b Wiśniówka – Jasło od km 133+518 do km 168+420 o długości 35,941km, o łącznej długości 176,924km.
W zakres robót i usług przewidywanych do wykonania w ramach całorocznego bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych wchodzą następujące asortymenty:
• bieżące utrzymanie dróg (oznaczone skrótem BUD),
• bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (oznaczone skrótem BUM),
• zimowe utrzymanie dróg (oznaczone skrótem ZUD).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia.
Całkowity szacunkowy rząd wielkości wartości zamówienia: powyżej 10 000 000 EUR.

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.