back
Search for RES tenders

T-404/18 Villamosok elektronikus alkatrészeinek besz.

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postal address: Akácfa utca 15.
Town: Budapest
Postal code: 1980
Country: Hungary
Contact person: Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telephone: +36 14616578
Internet address(es):
Main address: http://www.bkv.hu
Buyer address: http://www.bkv.hu/beszerzesek
Title
T-404/18 Villamosok elektronikus alkatrészeinek besz.
Reference number: EKR001089712019

Object

Main CPV code
31210000 - Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Adásvételi keretszerződés Villamosok elektronikus alkatrészeinek beszerzésére, 48 hónapos időtartamra az alábbi részajánlattételi lehetőség mellett:
1. rész: Villamos járművek ajtóműködtető és egyéb elektronikus alkatrészeinek beszerzése évente tervezetten összesen 1 198 db/12 hónap mennyiségben,
2. rész: ICS, T5C5 és TW6000 villamosok vezérlőkártyák és panelek beszerzése évente tervezetten összesen 197 db/12 hónap mennyiségben.
Az ártáblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.
A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.
Information about lots
This contract is divided into lots: Yes
Description of the procurement
Villamos járművek ajtóműködtető és egyéb elektronikus alkatrészeinek beszerzése adásvételi keretszerződés keretében a teljes időszakban összesen 4 972 db mennyiségben.
A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – Közbeszerzési Dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje, a keretösszeg növelése nélkül, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
— az ajánlati felhívásban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta,
— a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatban megadott ellenszolgáltatás ellenében,
— az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
— a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
— a vállalt jótállási határidő az átvételtől számított legalább 12 hónap,
— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
— nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja,
— amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő,
— az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
A nyilatkozat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

Link to TED

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.