back
Search for RES tenders

Lítium-ion akkumulátoros energiatároló létesítése

Contracting entity

Name and Addresses
Official name: NKM Áramhálózati Kft.
Postal address: Kossuth Lajos sgt. 64–66.
Town: Szeged
Postal code: 6724
Country: Hungary
Contact person: Seres György
E-mail: seres.gyorgy@nkm.energy
Telephone: +36 625655652127
Internet address(es):
Main address: https://www.nemzetikozmuvek.hu/
Title
Lítium-ion akkumulátoros energiatároló létesítése
Reference number: EKR001160332019

Object

Main CPV code
31434000 - Lithium accumulators
Type of Contract
SUPPLIES
Short description
Lítium-ion akkumulátoros energiatároló létesítése Makó-Maroslele középfeszültségű hálózat végén a II.2.4) pontban, és a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás részében foglaltak szerint.
Information about lots
This contract is divided into lots: No
Description of the procurement
Egy darab (azaz a mennyiség: 1 db) olyan 500 kVA teljesítményű, minimum 1 600 kWh kapacitású (a későbbiek során, az üzemeltetési tapasztalatok függvényében 2 500 kWh kapacitásig bővíthető), lítium-ionos akkumulátorokkal megvalósítandó energiatárolót kell létesíteni, ami a napenergiát hasznosító kiserőművek által okozott hálózati hatások kezelésére fókuszál.
Az energiatárolót egy KÖF/KIF transzformátor állomás KIF elosztójára kell csatlakoztatni.
Az energiatároló legfontosabb részei:
— az alapozás a befoglaló épület(ek) részére,
— a tűzálló hőszigeteléssel ellátott befoglaló épület(ek),
— a hűtő- és fűtő klíma rendszer,
— az energiaátalakítást végző és 4 negyedes tartományban működtethető inverter(ek),
— az akkumulátorok,
— a segédüzemet biztosító rendszer,
— a védelmi berendezések, beleértve a vagyon- és tűzvédelmi berendezéseket is,
— a Központi Vezérlés a szükséges hardverekkel együtt,
— a működéshez szükséges szoftverek és a kapcsolódó licencek.
Ajánlatkérő nem fogadja el használt vagy demó berendezés megajánlását, azaz a megajánlott berendezésnek újnak kell lennie. Bontott, használt vagy sérült anyag illetve készülék nem építhető be.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének időszakában az alábbi dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátania:
— az Energiatároló teljes körű részletes kivitelezési, telepítési és megvalósulási tervei,
— a beépített berendezések gyári adatlapjai,
— a beépített berendezések tanúsítványai,
— az üzembe helyezést megelőző tesztelésekről készült jegyzőkönyvek,
— az üzemeltető személyzet oktatásának jegyzőkönyvei,
— érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek,
— üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel dokumentumai,
— a szoftverek felhasználói kézikönyve,
— a jótállás és a szavatosság dokumentumai,
— a részletes üzemeltetői és karbantartási kézikönyv.
Az energiatárolónak alkalmasnak kell lennie az alábbi üzemmódok megvalósítására: Hálózatról leválasztott üzemmód; Készenléti üzemmód; 22 kV-os hálózati feszültség szabályozása; Meddőteljesítmény kompenzálás; Vonali terhelések kiegyenlítése; Kiserőmű termelésének kiegyenlítése; Hálózati kapacitások menedzselése; Rendszerirányítás támogatásának lehetősége; Együttműködés lehetősége okos hálózatba szervezett berendezésekkel.
A nyertes Ajánlattevő feladata az energiatároló és a kapcsolódó rendszerek kulcsrakész létesítése, ami magába foglalja:
— a részletes kiviteli tervek elkészítését (beleértve a műszaki tervdokumentációk előállítását, a szükséges szakhatósági engedélyek megszerzését, a tervek átadását Ajánlatkérőnek jóváhagyásra),
— a berendezések szállítását és telepítését (beleértve az alapozást, a készülékek helyszínre szállítását, a befoglaló épület(ek) elhelyezését és a részegységek összeszerelését, a kommunikációs kapcsolatok kialakítását és felélesztését, a kapcsolódó dokumentumok átadását Ajánlatkérőnek a teljesítés elfogadása érdekében),
— az üzemi tesztjeinek végrehajtását (beleértve a különféle üzemállapotok és vezérlési módok tesztelését, a tesztelések dokumentálását, a tesztek dokumentumainak és jegyzőkönyveinek átadását Ajánlatkérőnek a teljesítés elfogadása érdekében),
— a szükséges oktatások biztosítását (beleértve az oktatások szervezését, az oktatási anyagok és kézikönyvek elkészítését, az elsajátított ismeretek számonkérését és az ismeretek elsajátításának igazolását is),
— az üzemeltetés támogatását (beleértve a személyzet részére biztosított tanácsadást, a működéssel kapcsolatos események elemzését és értékelését, a támogatás során felmerült igények és problémák, illetve azok kezelésére és/vagy megoldására tett intézkedések naplózását).
AT a létesítéssel kapcsolatos minden végrehajtott feladatot és bekövetkezett eseményt építési naplóban köteles dokumentálni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére.
A részletes Műszaki Leírást, mennyiséget a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki Leírás c. része tartalmazza.

Link to TED

* Required

Processing my personal data

I authorize XPRESS to store the data I have provided for the purpose of responding to my contact request. The information I am providing will be stored in accordance with our Privacy Policy and with data protection regulations.

Cookies Definitions

XPRESS Project may use cookies to memorise the data you use when logging to XPRESS website, gather statistics to optimise the functionality of the website and to carry out marketing campaigns based on your interests.

They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.

Required Cookies The cookies allow to customize the commercial offers that are presented to you, considering your interests. They can be our own or third party cookies. Please, be advised that, even if you do not accept these cookies, you will receive commercial offers, but do not match your preferences.

Functional Cookies These cookies are necessary to allow the main functionality of the website and they are activated automatically when you enter this website. They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.

Advertising Cookies These cookies direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the tastes of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organisation.